ATELIÉR Klein

Služby

Návrhy a studie rodinných domů s důrazem na NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ RD, komerčních objektů.

Návrhy a realizace interiérů pro soukromé i komerční účely.

Zpracování projektové dokumentace všech potřebných stupňů.

Projekční a inženýrská činnost.

Návrhy a studie rodinných domů

Návrhy a studie rodinných domů s důrazem na NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ RD

Vytváříme projekty rodinných a bytových domů. Kromě standardních řešeních dle současného trendu ve stavebnictví klademe důraz i na NÍZKOENERGETICKÝ a PASIVNÍ STANDARD. Zároveň tvoříme komerční objekty, veřejné budovy i rekreační sídla. Projekt začínáme na dobře připravené studii, kde zákazník dostane kompletní představu, jak bude dům vypadat a dokonce se v něm může virtuálně projít. Následuje stavební projekt vč. statického řešení, požárního řešení, TZB (elektrotechnika, vytápění, zdravotechn. instalace, plyn, vzduchotechnika),  PENB – průkaz energet. náročnosti budovy, interiér design.

Máme bohaté zkušenosti s dotačním programem Nová zelená úsporám. Díky tomuto programu jsme dopomohli již několika spokojeným investorům vyřídit dotaci na stavbu vlastního pasivního rodinného domu.

Návrhy a realizace interiérů

Návrhy a realizace interiérů pro soukromé i komerční účely

Rádi pro vás navrhneme a realizujeme jakýkoli druh interiéru. Poskytneme vám návrh barevného a dispozičního řešení vašeho interiéru ve 3D návrhu a vy můžete vidět váš interiér před realizací. Samotná realizace interiérů poté probíhá podle předem daného harmonogramu. Klademe velký důraz na kvalitní a rychlou práci. Během realizace interiérů vždy vycházíme z přání, vkusu a rozpočtu klienta. Na základě samotného návrhu vám také doporučíme specializované obchody a spolehlivé dodavatelské firmy. Zabýváme se také návrhy interiérů komerčních objektů.

Zpracování projektové dokumentace všech potřebných stupňů.

Projekt začínáme na dobře připravené studii, kde zákazník dostane kompletní představu, jak bude dům vypadat a dokonce se v něm může virtuálně projít. Následuje stavební projekt vč. statického řešení, požárního řešení, TZB (elektrotechnika, vytápění, zdravotechn. instalace, plyn, vzduchotechnika),  PENB – průkaz energet. náročnosti budovy, interiér design. Nabízíme tedy plný servis, kdy zákazník vysloví svou myšlenku a my připravíme vše až pro STAVEBNÍ POVOLENÍ. Dále připravíme také rozpočet, který poskytne zákazníkovi přehled o budoucích nákladech a dle kterého může poptávat realizační firmy.  Kromě základního projektu pro stavební povolení zpracováváme podrobný projekt pro provedení stavby včetně potřebných detailů budovy a v závěru stavby také projekt skutečného provedení stavby.

Projekční a inženýrská činnost.

Projekční činnost :
PŘÍPRAVA ZAKÁZKY

 • analýza zakázky a staveniště
 • specifikace potřebných podkladů a průzkumů
 • specifikace potřebných prací a profesí

NÁVRH STAVBY

 • analýza podkladů ( technologie, energetika, statika )
 • zpracování konceptu řešení, studií, skic ve variantách
 • odsouhlasení cílových představ se zákazníkem
 • objasnění všech souvislostí ( urbanistické, funkční, estetické )
 • konzultace s veřejnoprávními orgány a organizacemi
 • předběžný odhad nákladů stavby
 • vypracování 3D návrhu – vizualizace – utvoří dokonalou představu
 • možnost zpracování fyzického modelu v libovolném měřítku

VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

 • vypracování základních náležitostí a dokumentace stavby, přikládaných k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby na základě zpracovaných podkladů
 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního rozhodnutí
 • obstarání rozhodnutí o umístění stavby
 • shrnutí výsledků a zapracování podmínek rozhodnutí o umístění stavby do návrhu stavby

VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

 • stanovení podmínek pro dodržení souladu dokumentace s předprojektovými fázemi
 • vypracování dokumentace stavby, přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení
 • obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných k vydání stavebního povolení
 • obstarání stavebního povolení
 • zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace

VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

 • autorský dozor projektanta nad dodržením architektonické a celkové koncepce podle již zpracované dokumentace
 • vypracování dokumentace pro provedení stavby dalším propracováním dokumentace z předchozí fáze
 • obstarávání projektových podkladů od dodavatelů přicházejících v úvahu

DALŠÍ ČINNOSTI

 • návrhy interiérů občanských a bytových staveb
 • návrhy zahradnických úprav okolí staveb
 • zpracování projektové dokumentace na počítači v CAD-formátu
 • vypracování fyzického modelu pro prezentaci záměru

 

Inženýrská činnost :

ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A KOMUNIKACE S ÚŘADY

 • zprostředkování a zajištění stavebního povolení , územního řízení či stavebního ohlášení
 • komunikace s úřady a všemi dotčenými orgány
 • zajištění potřebných podkladů a vyjádření

VYPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO VYHLEDÁNÍ DODAVATELE STAVBY

 • zpracování podkladů pro nabídkové řízení

SPOLUPRÁCE PŘI ZADÁNÍ REALIZACE STAVBY DODAVATELI

 • spolupráce při získávání a vyhodnocení nabídek
 • vypracování podkladů pro uzavření smlouvy na dodávku stavby

SPOLUPRÁCE PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

 • autorský dozor projektanta
 • technický dozor investora

SPOLUPRÁCE PO DOKONČENÍ STAVBY

 • spolupráce při kolaudačním řízení
 • dohled nad odstraňováním kolaudačních závad
 • spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby
 • zajištění fotografické a video dokumentace

PORADENSKÁ ČINNOST

 • návrh smluv týkajících se výstavby a nemovitostí
 • vypracování analýz pro optimalizaci stavebních materiálů nebo technologií
 • analýzy poruch a poškození objektu, návrh optimální technologie opravy poruchy

 

ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ

Stěžejní prací a specializací našeho atelieru jsou návrhy nízkoenergetických  a pasivních domů. Před samotným projektem s klientem před realizací a návrhem důkladně probereme jaké jsou možnosti návrhu domu včetně technologií k dosažení maximálních  úspor. Po vypracování studie a dokumentace pro stavební povolení zajišťujeme také dokumentaci k dotačnímu programu Nová zelená úsporám.

Kromě novostaveb nízkoenergetických a pasivních domů se také zabýváme rekonstrukcemi stávajících domů s důrazem na zlepšení tepelně technických vlastností domu.  U rekonstrukcí posoudíme stávající konstrukce a navrhneme opatření stavební a technologické  k dosažení maximálních úspor po dokončení realizace rekonstrukce domu. Pro rekonstrukce rodinných domů a některých bytových domů  zajistíme také vyřízení dotace dotačního programu Nová zelená úsporám.

Více informace o energetickém poradenství naleznete na našich specializovaných webových stránkách  admin-ajax.php

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM  

Cílem Programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využitím zdrojů energie.

Dotační program se zaměřuje na tyto kategorie:

 • Zateplení stávajících domu
 • Stavba pasivních domů
 • Výměna zdroje na vytápění
 • Instalace solárních kolektorů
 • Instalace rekuperační jednotky

Máme bohaté zkušenosti s programem Nová zelená úsporám.  Od prvního vyhlášení  zelené úsporám jsme zvládli vyřídit více jak sto projektů s kladným vyřízením a vyplacením dotace ve všech dotačních kategorií programu.

Více informací a postup pro vyřízení dotace na www.penb-audit.cz

Průkazy energetické náročnosti budov – PENB

Nabízíme zpracování průkazu energetické náročnosti budovy v nejkratší možné době a v nejlepší kvalitě. Máme bohaté a zkušenosti z mnoha realizací a projektů v oblasti energetiky. S klientem prokonzultujeme stávající vyhodnocení domu a jsme schopni v případě zájmu navrhnout úsporná opatření.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz. Může sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi či pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu. Energetický průkaz se zpracovává pro rodinné i bytové domy i pro budovy v sektoru služeb a výroby.

Více informací  o povinnosti  PENB a jeho zpracování na www.penb-audit.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace