Hudba

Administrativní budova Příbram

Autor: Ing. arch. Jan Klein, Ing. arch. Jakub Půbal
Rok: 2017
Místo: Příbram
Plocha pozemku: 2 428 m2
Zastavěná plocha budovy: 536,1 m2
Užitná plocha budovy: 470 m2
Zastavěnost parcely: 23 %

Pozemek se nachází v obchodní lokalitě na jižním okraji obce. V rámci výstavby bude pozemek obsloužen pomocí místní komunikace. Přístupová komunikace se nachází na severozápadní straně pozemku. Na tuto komunikaci bude provedeno nové dopravní připojení. Tvar stavební parcely je kosodélníkový o přibližných rozměrech 57 x 37 metrů. Pozemek je mírně svažitý, terén klesá směrem k severovýchodu.

Z urbanistického hlediska se nacházíme v rozvojové lokalitě obce Příbram. Stavba je v souladu s obecně platnými požadavky na využití území – komerčně industriální zóny. Svým tvarovým a hmotovým řešením zapadá do okolního prostředí a žádným způsobem nenaruší okolí.
Na pozemku budou umístěny tři stavební objekty: SO1 – administrativní budova, SO2 – přístřešek a SO3 – zpevněné plochy. Objekt je navržen jako jednopodlažní s plochou střechou. Z prostorového a architektonického hlediska je objekt tvořen čtvercovou hmotou, která je rozdělena na tři lodě. Střední loď je oproti krajním vyvýšena a ve své horní třetině kompletně prosklena – střední loď využívá principy bazilikálního osvětlení. Čelní fasády bočních lodí jsou navrženy z cor-tenového plechu případně v jeho imitaci v omítce. Čelo střední lodi je provedeno z lehkého obvodového pláště. Zbytek objektu je proveden v hladké omítce v bílé barvě s výraznou podatikovou římsou v barvě černé. Přístřešek se nachází v zahradě, na průhledové ose celého objektu, ve východní části. Zahrada okolo objektu je navržena jako pobytová pro zaměstance firmy. V zahradě je umístěno jezírko a dostatečné množství stromů. Dispozičně se jedná o středovou podélnou loď – hub. Na hub jsou navázány jednotlivé provozy, obchodní a správní oddělení. V čele hubu je umístěna recepce, v závěru kancelář vedení s vlastním zázemím. V severní lodi je technická část objektu a obchodní oddělení, v jižní lodi je prostor pro odpočinek, kuchyně s jídelnou a správní oddělení. Stínění objektu je navrženo jako exteriérové a to pomocí předsazených markýz porostlých zelení.

Navrhovaná stavba administrativní budovy je navržena jako sloupový konstrukční systém. Stropy jsou prefabrikované žb panely. Vyzdívky mezi sloupy jsou z cihelných keramických bloků. Západní fasáda do střední lodi je provedena z lehkého obvodového pláště. Stejně tak bazilikální osvětlení této lodi. Objekt je navržen v pasivním standardu. Objekt bude využívat jako zdroje energií obnovitelné zdroje. Vytápění a ohřev teplé vody bude pomocí tepelného čerpadla země voda. Přivod čerstvého vzduchu bude zajištěn díky vzduchotechnické jednotce s rekuperací tepla. Na střeše objektu budou umístěny FV panely, které budou napojeny do baterií v technické místnosti. Případné přebytky budou předávány do veřejné sítě.

Pozemek bude připojen na sítě, které byly k parcele přivedeny v rámci příprav celého území. Vjezd je umístěn na severozápadní hranici pozemku. Na pozemku je navrženo parkování pro 17 osobních automobilů. Přípojné místo vody, elektro nn a plynu je na SZ hranici, splaškové kanalizace na SV hranici.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.