Hudba

Domov pro seniory Jaronice

Autor: Ing. arch. Jan Klein
Rok: 2011
Místo: Jaronice, České Budějovice
Obestavěný prostor domu: 7.479 m2
Užitná plocha 1.NP: 1.040 m2
Užitná plocha 2.NP: 819 m2

Objekt určený k rekonstrukci je bývalý hospodářský objekt, který se nachází v intravilánu obce Jaronice zastavěné rodinnými domy ve stabilizované zástavbě. Terén v blízkosti objektu je rovinný mnohoúhelníkového tvaru se dvěma možnostmi příjezdu. Objekt bude připojen na stávající elektrickou síť a vodovod s drobnou úpravou umístění předávacích míst a budou zbudovány nové inženýrské sítě, plynovod a kanalizace s ČOV.

Předkládaná projektová dokumentace v rozsahu dokumentace ke stavebnímu povolení řeší stavební úpravy 1. NP a 2. NP. Po dokončení stavby bude investor využívat objekt pro účely ubytování a péče pro seniory včetně stravování. Celkové řešení vychází z požadavku investora, vytvořit pohodlné a praktické dílo s příjemným prostředím pro odpočinek. Různé funkční prostory jsou v objektu od sebe odděleny tak, aby se vzájemně nerušily svým užíváním. Jednoduché tvarové a dispoziční řešení, které využívá celé 1. a 2. nadzemní podlaží pro bydlení, je kryté sedlovou valbovou střechou a přístavby jsou kryty pultovou střechou. Objekt se nachází na kraji krásné vesničky a život obyvatel se tak odehrává v neustálém kontaktu s okloní zelenou přírodou.

Z hlediska urbanistického nedochází u stavby ke změnám (jedná se pouze o rekonstrukci stávajícího hospodářského objektu), nedojde tudíž ke znehodnocení dosavadního vzhledu okolí, spíše naopak ze zvelebení spolu se zkulturněním parteru. Pozemek je napojen na stávající komunikaci, přístupnost objektu je zajištěna po stávající přístupové komunikaci jak pro pěší chůzi tak i pro vjezd automobilem. Parkování v
dostatečném počtu je zajištěno na vlastním pozemku.

Exteriérové ztvárnění objektu nikterak hmotově nezvětšuje svůj objem a drží se ve stejném měřítku. Fasády se snaží architektonicky navázat dialog s typologií zdejší vesničky, tudíž objekt nebude působit násilně ani rozporuplně. Stavba situačně ani provozně neovlivňuje sousední prostředí. Hlavní fuknční celky jsou vstupní hala přes obě podlaží, na kterou navazují ubytovací křídla, oddělená akustickou příčkou. Hala
je také průchozí do restaurace s barem, která má za účel shromažďování a setkávání lidí jak ubytovaných, tak místních či turistů. Restarace má své plné kuchyňské vybavení. Objekt je řešen v barevných pastelových odstínech v kombinaci s architektonickými prvky.

Stavební úpravy a jejich technické řešení vychází především z požadavků stavebníka na kapacitu objektu po dokončení stavebních úprav. Snahou zpracovatele dokumentace je využít při výstavbě přírodní materiály. Stavební úpravy spočívají zejména v úpravě interiérového řešení pro účely bydlení, restaurování a služeb. Vnější plochy budou řešeny pouze zatravněním, na části pozemku bude případně opravena zpevněná odstavná plocha pro parkování osobního automobilu, vstup a terasa. Zbývající část pozemku bude nadále využívána jako zahrada. Pokud dojde ke znečištění při používání ploch kolem objektu pro zařízení staveniště, budou tyto uvedeny do původního stavu po skončení prací na rekonstrukci objektu. Součástí stavby jsou inženýrské objekty.

Objekt bude napojen na zbývající inženýrské sítě vyvedené na pozemku investora. Plynovod, kabel NN, dešťová voda, kanalizace a ČOV. Dešťová voda bude svedena do vybudovaných jímek dešťové vody. Vnitřní rozvody budou vedeny v instalačních šachtách k tomuto účelu zbudovaných, dále také v podlaze a popřípadě v podhledu. Jako zdroj vytápění bude ústřední kotel plynový 3x. Topná tělesa bude tvořit soustava otopných těles v několika větvích. Nebudou využívány žádné alternativní zdroje.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.