Hudba

DOZP Centrum Bazalka o.p.s

Autor: Ing. arch. Jan Klein, Ing. arch. Kristýna Lennerová
Rok: 08/2018
Místo: České Budějovice, Nové Vráto
Terén: Rovinný
Výměra parcely: 5 238 m2
Zastavěná plocha objektem: 384,42 m2
Zpevněná plocha: 687,26 m2
Zastavěnost pozemku vč. zpevněných ploch: 20,46 %
Obestavěný prostor RD: 2 483,7 m3

Předmětem projektové dokumentace je návrh DOZP pro Centrum Bazalka o.p.s v Českých Budějovicích. Projekt je situován na parc. č. 1556/1 a 1551/2 v k.ú. České Budějovice 4. Pozemek je zpřístupněn z místní přilehlé komunikace (ul. Hlinská). Další možnost přístupu je z městské parcely č. 1554/1. Pozemek má víceúhelníkový tvar (viz. výkres koordinační situace). Pozemek je na rovině s mírným svahem v severní části. Pozemek není stíněn od stávajících rodinných domů.

Z hlediska urbanistického se nacházíme v lokalitě, kde převažují nízkopodlažní rodinné domy (2NP). Pozemek je umístěn ve středové části bloku s rodinnými domy a navazuje na veřejný park v severní části. Umístění budovy je uvažováno ve dvou variantách. Varianta 1 pojednává vstupy, vjezdy/výjezdy z ulice Hlinská, zatím co varianta 2 uvažuje o příjezdu z ulice B. Martinů přes městský pozemek č. 1554/1. Existuje zde možnost 2. etapy projektu, která zahrnuje obě varianty umístění.
Z hlediska architektonického hlavní hmota budovy souvisí s okolní zástavbou (2NP se sedlovou střechou). Štít je orientován kolmo k ulici. K budově přiléhá zastřešená terasa přístupná ze společných obytných místností. Koncept hmoty reaguje na okolní zástavbu. Hlavní myšlenkou je rozbití podélné hmoty rozdělením budovy do dvou částí dle podlaží. Rozdělení je zvýrazněné hmotově (přesahy) i materiálně (bílá omítka a dřevěný obklad s béžovou omítkou). Budova má kapacitu 12 lůžek (10 pro klienty a 2 pro pečovatele). Dispozice místností jsou uspořádány tak, aby se co nejvíce přibližovaly fungování rodinného domu. Umožní to tak větší pohodlí obyvatel domu. U zádveří se nachází koupelna s WC a sprchou. Ve společné místnosti (spojená s obývacím pokojem) je umístěna kuchyňská linka. Většina pokojů má přímý přístup do společných obytných místností, které jsou prosklené směrem k terase.

Napojení na stávající komunikaci je nově navržené. Na pozemku budou vytvořena parkovací stání pro 14 OA a pro 1 invalidu. Napojení na technickou infrastrukturu bude součástí dalšího stupně PD.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.