Hudba

Hasičárna Trhové Sviny

Autor: Ing. arch. Jan Klein, Ing. arch. Alexandra Leharová
Rok: 2020
Místo: Trhové Sviny

Předmětem návrhu architektonické studie bylo navrhnout novostavbu hasičárny tak, aby navrhovaný objekt nenásilně zapadl do místní lokality. V okolí pozemku se nachází zástavba s různorodými funkcemi – stavitelství, teplárna, cukrářství, zemědělská společnost i rodinné domy. Jedná se o návrh budovy, která by vyhověla požadavkům dobrovolných hasičů. Veškeré požadavky byly zapracovány do architektonické studie. Pozemek se nachází v okrajové části města Trhové Sviny. Je zpřístupněn z místní přilehlé komunikace. Pozemek je svažitý, ale bez větších nerovností, a tak se nepředpokládají potíže se založením domu. Kvůli situaci parcely bylo cílem návrhu vytvořit dům, který zapadne do dané lokality.

Hlavní myšlenkou návrhu bylo především rozdělení funcí, aby se nekřížila část garáží – špinavý provoz s část společenskou se zázemím – čistý
provoz. Důležité při návrhu bylo také respektování technických požadavků a logického navazování provozu. Návrh je moderní dominantou, ale respektuje okolní zástavbu. Budova se skládá ze dvou hmot, které se navzájem kříží. Vzhledem k tomu, že je stavba větších rozměrů, bylo cílem velkou hmotu rozbít různými odskoky či konzolami. Půdorysně se stavba blíží tvaru písmene L. Obě hmoty mají plochou střechu.  Hmota s garážemi je jednopodlažní a hmota se společenskými prostory je dvoupodlažní. Celkové ladění budov je do kontrastu barev bílé a černé, které se řadí do barev archomatických. Přičemž černá barva má značit už věc, která shořela. Bílá barva by byla na fasádě v podobě omítky a černá v podobě plechového obkladu na fasádě. Samotná konstrukce stavby bude řešena v dalším stupni projekce.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.