Hudba

Interiér Mexické restaurace ČB

Autor: Ing. arch. Jan Klein
Rok: 2014
Místo: České Budějovice
Plocha pozemku: 161 m2
Obestavěný prostor domu: 1 042 m2
Plocha 1. NP: 118 m2
Plocha 2. NP: 116 m2
Plocha 3. NP: 94 m2

Pozemek se nachází v samém centru krajského města, nachází na křížení ulic Knežská a Široká. Řešený měšťanský dům je půdorysně určen právě tvarem pozemku, plošně zabírá celý pozemek. Tvar pozemku je značně nepravidelný a jeho rozměry jsou cca 16 x 13m.

Z hlediska urbanistického se nacházíme v historickém jádru města se zástavbou měšťanských domů. Dům je navržen jako dvoupodlažní s obytným podkrovím, střecha šikmá. Z prostorového a architektonického hlediska je rozdělen na dvě základní hmoty. Historická část objektu je navržena jako dvojpodlažní se střechou šikmou, avšak novodobá přístavba směrem do ulice Široká je jednopodlažní s plochou střechou, sloužící jako terasa. Dům má půdorysný tvar značně nepravidelný a kopírující hranice pozemku a zabírá celou plochu pozemku. Barevnostně je dům pojednán v odstínech zelené barvy. Jednotlivé hmoty domu mají stejnobarevnou fasádu (pastelově zelená), zvýrazněny jsou pouze otvory – a to díky jedoduchým šambránám provedeným v tmavě zelené barvě.

Stávající měšťanský dům je řešen jako dvojpodlažní s obytným podkrovím, nepodsklepený, se šikmou střechou. Svislé nosné konstrukce domu jsou provedeny jako cihelné – a to kombinace historického cihelného zdiva v původní části a v novodobé přístavbě z cihelných bloků. Stávající příčky jsou provedeny z cihel plných a z dutinových příčkovek, nové příčky jsou navrženy z plynosilikátových tvárnic výrobce YTONG. Stropní konstrukce jsou provedeny různým způsobem. Stropní konstrukce byly stanovené jako stropy dřevěné trámové, stropy ocelové (I nosníky a trapézové plechy) a stropy keramické z desek Hurdis uložených do I nosníků. Skladba střešní konstrukce bude provedená kompletně nová, výška tepelné izolace střechy bude taktéž posouzena výpočtem. Komínové těleso pro krb v druhém nadzemním podlažíje navrženo jako nerezový komín.

Napojení na stávající komunikaci je pomocí hlavního vstupu z ulice Kněžská a pomocí vedlejšího vstupu z ulice Široká . Součástí řešeného objektu nejsou parkovací stání. Napojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající a bude součástí dalšího stupně PD.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.