Hudba

Obecní úřad Včelná

Autor: Ing. arch. Jan Klein, Ing. arch. Kristýna Lennerová
Rok: 2019
Místo: Včelná, České Budějovice

Předmětem návrhu je rekonstrukce stávajícího obecního úřadu obce Včelná. Jedná se o přízemní budovu s využitým podkrovím a suterénem. Obecní úřad se nachází na nároží v zástavbě rodinných vesnických domů v blízkosti prodejny smíšeného zboží. Naproti hlavnímu vstupu jsou
umístěna parkovací místa, která navazují dále na parkovou zeleň. Zadní strana budovy s přístavbou garáže je připojena ke dvoru s budovou
technických služeb. Dále je plánován park za obecním úřadem, se kterým se v návrhu počítá.

Cílem rekonstrukce je vyřešit stísněný stávající prostor, který neodpovídá reprezentativnosti a otevřenosti veřejných budov. Přízemí bude
obsahovat vstupní halu, zasedací místnost, stávající počet kanceláří, zázemí zaměstnanců, hygienické zázemí. Do podkroví bude poté přesunuta knihovna, stávající ZUŠ zůstává. Archív a sklady se přemisťují do suterénu. Byl vznesen též požadavek na vyřešení schodiště a možnost zasahovat do střechy formou vikýřů.

Hlavním konceptem je navázat na reprezentativnost a otevřenost veřejných budov. Stavba se skládá z kompaktní hmoty. Přízemní budova je
dnes spíše odrazem typologie rodinného domu než veřejné budovy. V návrhu je snaha o zvýšení reprezentativnosti a rozbíjení horizontálnosti
budovy pomocí vertikálních prvků (svislá okna rozmístěná po čelní a halvní fasádě). Zajímavým prvkem je zastřešený předprostor. Dominantní se stává vikýř knihovny směřující na parkovou zeleň naproti hlavnímu vstupu. Zadní budova obecního úřadu je v návrhu propojena s plánovaným parkem. Zajímavým prvkem zadní části úřadu je střešní terasa knihovny směřující na plánovaný park.

Budova je dispozičně rozdělena na dvě části vstupní halou. Je vytvořeno zádveří, vstupní hala s novým schodištěm navazující na schodiště suterénu. Vstupní hala je navržena vzdušně pomocí átria, lávky, prosklených stěn. Tvoří průchozí komunikační prostor, jak podélně tak i příčně. Na jedné straně se nachází zasedací místnost pro zastupitelstvo, vítání občánků, obřadů a pro různé občansko-společenské akce. Na druhé straně je umístěné hlavní dění úřadu: styk s veřejností, kanceláře starostky, účetní a místostarostů s návazností na společný prostor s kuchyňskou linkou a prostorem pro tisk. Cílem je soustředit související funkce k sobě. Obytné podkroví je navrženo na základě stejného principu. Na jedné straně se nachází knihovna s vikýřem a střešní terasou a na druhé straně je umístěna stávající ZUŠ. Knihovna je navržena jako multimediální s možností provozování kavárny.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.