Hudba

Polyfunkční dům Lišov - půdní vestavby

Autor: Ing. arch. Jan Klein, Ing. Ludmila Pilátová
Rok: 2018
Místo: Lišov

Předmětem architektonické studie je návrh půdního prostoru polyfunkčního domu v centru města Lišov. Polyfunkční dům je rozdělen do 3 objektů navzájem propojených, celkově je rozdělen do 2 nadzemní podlaží včetně půdního prostoru a část je i podsklapaná. Objekt má tvar
písmene L, průjezdem z náměstí Míru se propojuje komunikace s vnitřím dvorem, kde je stávající objekt kotelny a trafostanice, ve dvoře je i možnost parkování a prostor pro zásobování jednotlivých provozů, hlavně provozu jídelny. Objekt je zpřístupněn několika vstupy, pozemek je mírně svažitý směrem k jižní straně.

Z hlediska urbanistického se nacházíme v území, které je určeno převážně k zástavbě 2-3 podlažních bytových domů s využitím přízemního podlaží jako nebytových prostor určených k obchodní činnosti. Hlavní hmota objektu má jednoduchý tvar 2 podlažní budovy včetně sedlové střechy, před časem byla nově řešena barevost fasády v kombinaci barev zelená a žlutá a na části objektu byla osazena nová krytina včetně pojistné hydroizolace. Předmětem architektonické studie je efektivně využít půdní prostor nad a v celé ploše objektu a s tím spojené nové řešení rozmístění parkovacích stání na dvoře. Půdní prostor je rozsáhlý a umožňuje rozmístění několika bytových jednotek. Archtektonická studie navrhuje 8 bytových jednotek s využitím stávajících centrálních schodišť, které vedou až na úroveň půdního prostoru a jedno schodišťové rameno je nově navrženo s návazností na stávající. Bytové jednotky jsou navrženy většinou jako mezonetové s využitím dalšího prostoru těsně pod hřebenem střechy, například pro umístění spaní nebo dětského pokoje či galerie.

Fasáda – Zůstává stávající, nové úpravy objetu kotelny jsou navrženy v bílé bazvě s oplechováním v pozinku. Střecha – Tvar střechy zůstává stejný, v částech kde byla střešní krytina nově osazena včetně pojistné hydroizolace, bude osazena pouze skladba tepelné izolace, parozábrany a SDK podhled. V části kde je střešní krytina původní, bude zachován pouze krov a skladba střešního pláště bude osazená celá nová. Střešní okna – dle studie budou osazena nová střešní okna ve 2 řadách – spodní bude osvětlovat 3. NP a horní bude osvětlovat mezonet (4. NP). Klempířské prvky – budou zachovány a doplněny o nové prvky u nových prostupů kanalizece, odvětrání, střešních oken atd. – použití pozinku. Úprava krovu – Stávající krov bude ponechán a budou osazeny nové prvky kleštiny (budou tvořit nosný prvek pro podlahu mezonetu), některé prvky vazných trámů budou nahrazeny výměnou, abychom umožnili maximální využití půdního prostoru. Schodiště – Zpřístupnění bytových jednotek bude zajištěno ze stávajících 2 centrálních schodišť a ve východní části bude osazeno nové rameno navazující na stávající schodiště a tím bude zajištěn přístup k bytům č. 7 a č. 8. Schodiště uvniř bytu do mezonetu je vždy řešené jako dřevěné, aby co nejméně zatěžovalo stropní konstrukci. Úprava únikové cesty – v souvislosti s novým využitím půdního prostoru na bytové jednotky je potřeba zajistit chráněnou únikovou cestu z požárního hlediska ven z objektu. Osazení protipožárních dveří, drobná úprava dispozice v 1. NP a 2. NP. Dispozice dvora – s navýšením bytových jednotek v domě musí dojít k navýšení parkovacích stání na vlastním pozemku, v souvislosti s tím je vytvořeno nové dopravní řešení uvnitř dvora. Objekt kotelny je upraven na nezbytné rozměry a prostor maximálně využit pro dopravu v klidu včetně vytvoření prostoru pro pohodlné vyjetí a obsloužení zásobování jídelny.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.