Hudba

Půdní vestavba České Budějovice

Autor: Ing. arch. Jan Klein
Rok: 2012
Místo: České Budějovice
Plocha pozemku: 428 m2
Zastavěná plocha RD: 293,5 m2

Předmětem této projektové dokumentace je půdní vestavba bytového domu za účelem vytvoření 3 nových bytových jednotek. Projekt počítá se zachováním výšek hřebenu střech avšak s novými architektonickými a konstrukčními prvky, jako jsou pultové vikýře a zvýšení nadezdívky pozednice ve dvorní části objektu. Také vznikají nové relaxační plochy, 1x balkon a 1x terasa. Do nově navržených bytů je přístup po stávajícím kamenném schodišti.

Jedná se o dvoupatrový, částečně podsklepený bytový dům bez garáže či průjezdu do dvora, zpevněné plochy stávající, přípojky stávající. Zastřešení uličního křídla sedlovou střechou se sklonem 37°, taška betonová červená, stávající zastřešení dvorního křídla valbovou střechou – 25° taška keramická Bobrovka, – nově plechová krytina v designu skládané krytiny sklony 9° (16%) / 17°. Výška ve hřebeni uličního křídla je +13,3 m nad +-0, resp. 14,3m nad terénem, dvorní křídlo má výšku hřebene +11,65m, resp. + 12,65m. Střešní krytina RD je z betonových tašek barvy červené. Nová okna budou dřevená Euro-okna barvy přírodní lazura. Nová fasáda bude opatřena fasádní omítkou barvy bílé s horizontálními pruhy (nuty).

Bytový dům je zděný z cihel plných na maltu, nosné zdivo tl. 450mm, nové podezdívky jsou navrženy jako zděné ze systému Ytong tl.250mm + kontaktní zateplovací systém – izolant šedý (grafitový) polystyren. Suterén je zděný z kamenného zdiva na maltu. Nová střecha je sedlová a pultová, vazba hambálková, podhledy sádrokartonové. Fasáda BD nové nadezdívky bude opatřena kontaktním tepelně izolačním systémem firmy Caparol s povrchovou úpravou silikonovou omítkou zrna 1mm. Okna budou dřevěná s izolačními dvojskly v barvě přírodní. Dvorní křídlo bude vystaveno na nové stropní konstrukci z předepjatých ŽB panelů, které budou zároveň tvořit i konstrukci balkonu a překonzolované části (kuchyně, koupelna), následuje vrstva kročejové izolace a betonová mazanina. Tyto budou osazeny na nový ŽB věnec. Stropní sekce v uličním křídle zůstane stávající dřevěná trámová, bude pouze případně lokálně zesílená a zakryta 1 x OSB deskami, kročejovou izolací a 2x OSB desky (lehká podlaha). Podrobné stavební řešení zpracováno.

Napojení na technickou infrastrukturu: Nové byty budou napojeny na stávající inženýrské sítě v objektu a dle připojovacích podmínek stanovených provozovateli (správci) jednotlivých druhů sítí. Topení bude zajišťováno plynovými turbokotli samostatně pro každý byt s odtahem spalin nad strešní rovinu. Splašková voda bude napojena do domovní kanalizaci s odvodem do uličního řádu. Dešťová voda bude svedena do stávajících deštových svodů.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.