Hudba

RD České Budějovice, Česká ul.

Autor: Ing. arch. Jan Klein
Rok: 2016
Místo: Česká ulice, České Budějovice 1
Plocha pozemku: 56 m2
Zastavěná plocha RD: 56 m2
Obestavěný prostor RD: 492 m2


Pozemek se nachází v lokalitě historické zástavby v samotném centru Českých Budějovic a v těsné návaznosti na náměstí Přemysla
Otakara II. V rámci zástavby je pozemek obsloužen pomocí komunikace Česká. Tvar stavební parcely je obdelníkový s poměrem stran cca 1:2. Rozměr pozemku je cca 8,8 x 6,5 m.

Z hlediska urbanistického se nacházíme v území historické zástavby měšťanských domů. Z prostorového a architektonického hlediska je dům
součástí jednotné uliční hmoty odpovídající své lokalitě a době vzniku. Dům je dvojpodlažní s obytným podkrovím. Střecha šikmá pultová, s vikýři do ulice. Barevnostně je dům pojednán ve světlých barvách v odstínu růžové. U oken a vstupních dveří jsou provedeny šambrány v odstínu krémově bílé. Římsa mezi podlažími je taktéž barevně odlišena. Podokapní římsa navíc i plasticky ztvárněna. Na krajích domu je provedena historická bosáž, a to v návaznosti na okolní zástavbu.

Rekonstrukce rodinného domu je řešena jako dvojpodlažní, částečně podsklepená, s pultovou střechou. Stávající svislé nosné konstrukce domu jsou ze zdiva smíšeného – kámen a cihla plná pálená, nově navržené konstrukce poté z plynosilikátových tvárnic Ytong a ze systémových sádrokartonových příček. Stávající stropy jsou cihelné klenuté a dřevěné trámové. Podkroví bude zatepleno vrstvou tepelného izolantu mezi a pod krokve. Podlahy v přízemí budou také nově doplněny o vrstvu tepelného izolantu.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.