Hudba

RD Hluboká nad Vltavou 2

Autor: Ing. arch. Jan Klein, Ing. arch. Jakub Půbal
Rok: 2016
Místo: Hluboká nad Vltavou

Pozemek v Hluboké nad Vltavou se nachází v klidné lokalitě Zámostí na severním okraji města. Pozemek je situován do nově vznikající zástavby rodinnými domy. V rámci zástavby je pozemek obsloužen pomocí
místní komunikace. Tvar stavební parcely je lichobežníkový. Delší severní hrana pozemku je dlouhá 45m a kratší jižní 23m. Pozemek je svažitý, terén se zvedá směrem na východ.

Z hlediska urbanistického se nacházíme v území na rozhraní stávající zástavby rodinných domů a nově budovaným ZTV. Dům je navržen jako jednopodlažní částečně podsklepený s plochou střechou. Z prostorového a architektonického hlediska je rozdělen na dvě základní hmoty. Podsklepená severní hmota, v suterénu se nachází garáž, sklady, technická místnost, domácí wellnes. V úrovni 1.NP poté soukromou zónu rodinného domu – ložnice dětí a rodičů. Ložnice jsou orientovány k východní a k západní fasádě. Jižní hmota je jednopodlažní a obsahuje veřejnou zónu domu. Fasády jižní části jsou z velké části prosklené. Vstup do domu je ve střední části, která je mírně ustupující a je tak vytvořené přirozené závětří. Na parcele je dům umístěn co nejblíže k severní hranici pozemku, tak aby byl dostatečný prostor pro zahradu. Poloha domu je striktně dána ochrannými pásmy vyskytujícími se na pozemku. Barevnostně je dům pojednán v kombinaci bílé a šedé barvy, okenní rámy v odstínu antracit.

Novostavba rodinného domu je řešena jako jednopodlažní částečně podsklepená, s plochou střechou. Svislé nosné konstrukce domu jsou navrženy z cihelných bloků. Obvodové nosné zdivo bude zatepleno kontaktně tepelnou izolací dle dalších výpočtů. Stropní konstrukce je navržena ze železobetonových předepnutých panelů Spiroll. Střešní konstrukce je řešená jako dřevěná. Výška tepelné izolace střechy bude taktéž posouzena výpočtem. Venkovní zpevněné plochy budou vydláždeny velkoformátovou terasovou dlažbou a dlažbou určenou pro pojezd automobilů, v kombinaci s vegetační  dlažbou. Opěrné zdi u vjezdu do garáže řešeny jako monolitické z pohledového betonu, taktéž všechna venkovní schodiště.

Napojení na stávající komunikaci je pomocí samostostatného vjezdu na parcelu. Na pozemku je nekryté venkovního stání pro dva osobní automobily, garáž má kapacitu také na dva osobní automobily. Napojení na technickou infrastrukturu bude nově provedeno.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.