Hudba

RD Kamenný Újezd

Autor: Ing. arch. Jan Klein, Bc. Richard Šusták
Rok: 2018
Místo: Kamenný Újezd, České Budějovice
Terén: Rovinný
Zastavěná plocha RD: 180,49 m2
Obestavěný prostor RD: 907 m2
Zastavěná plocha garáže: 60,54 m2
Obestavěný prostor garáže: 175,56 m2
Zpevněné plochy vč. garáže: 207,78 m2
Zastavěnost RD: cca 20 %
Zastavěnost vč. zpevněných ploch: 42,80 %

Předmětem projektové dokumentace je novostavba rodinného domu. Novostavba rodinného domu je situována na parc. č. 1023/105 v k.ú. Kamenný újezd u Českých Budějovic. Pozemek je přístupný z místní přilehlé komunikace. Pozemek je víceméně obdélníkový o rozměrech cca. 33 m x 27 m. Pozemek je rovinný bez větších nerovností a není stíněn od stávajících rodinných domů. Na pozemku se nachází ochrané pásmo elektrického nadzemního vedení.

Z hlediska urbanistického se nacházíme v území, které je určeno převážně k zástavbě nízkopodlažních a vícepodlažních rodinných domů. Hlavní hmota objektu je navržena jako klasický bungalov s půdorysem do písmene L, s valbovou střechou o sklonu 30 stupňů. U západní zdi RD je umístěna dřevěná samostatná konstrukce terasy, která je zastřešená transparentní krytinou. Objekt má moderní vzhled a je pojednaný pro mladou rodinu s dětmi. Na jiho-západním rohu pozemku je garáž se stáním pro 2 osobní automobily (na vlastním pozemku). Garáž je zastřešena pultovou střechou s přesahem pro skladování dřeva. Z prostorového a architektonického hlediska je objekt navržen do celkové výšky 5,9 m nad upravený terén. Hlavní hmota jednopodlažního objektu je navržena v bílé barvě společně s architektonickým kamenným obkladem části jižní strany objektu. Velká část objektu je maximálně prosklena portálovými okny, které vedou do zahrady na jižní a západní straně. Objekt je umístěn co nejblíže severovýchodnímu rohu parcely, aby bylo zachováno ochrané pásmo elektrického nadzemního vedení a aby bylo dostatečné místo pro zahradu.

Základním materiálem nosných obvodových konstrukcí je zdivo z keramických tvárnic, např. POROTHERM či HELUZ. Vnitřní nosné a nenosné příčky jsou taktéž řešeny systémem POROTHERM či HELUZ. Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem o tloušťce minimálně 150 mm. Střešní konstrukce objektu je navržena jako vazníková valbová střecha o spádu 30 stupňů a je zateplena foukanou izolací o tloušťce 300 mm. Podlaha na terénu bude izolována EPS 100S, tl. stanovena dle výpočtu. Výplně otvorů budou osazené izolačním trojsklem tak, aby byla zajištěna hluková pohoda uvnitř objektu. Zdivo bude omítnuto bílou barvou v kombinaci s šedým kameným obkladem. Vytápění objektu bude řešeno pomocí krbu na tuhá paliva. Konstrukčně je objekt navržen na celkovou výšku cca 6 metrů.

Napojení na stávající komunikaci je řešeno pomocí nového samostatného vjezdu. Vjezd vede přes stávající zeleň. Na pozemku budou vytvořena garážová parkovací stání pro 2 osobní automobily. Napojení na technickou infrastrukturu bude součástí dalšího stupně PD.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.