Hudba

RD Nežetice

Autor: Ing. arch. Jan Klein, Ing. arch. Andrea Janovská
Rok: 2017
Místo: Nežetice, Březí u Trhových Svinů
Plocha pozemku: 413 m2
Zastavěná plocha RD: 188 m2
Obestavěný prostor RD: 846 m3
Zpevněné plochy: 27 m2
Zatravňovací dlažba: 18 m2

Pozemek Březí u Trhových Svinů se nachází v lokalitě se stávající zástavbou rodinných domů vesnického charakteru. V rámci zástavby je
pozemek obsloužen pomocí místní komunikace, která vede skrz celou obec. Tvar stavební parcely je nepravidelný. Rozměrově je pozemek velice malý, na parcele se nachází pouze rodinný dům a k němu přiléhají dva menší pozemky, které obklopují rodinný dům ze strany silnice .

Z hlediska urbanistického se nacházíme v území stávající zástavby rodinných domů. Z prostorového a architektonického hlediska je rozdělen na dvě základní hmoty. Hlavní hmota domu je navržena jako dvojpodlažní se sedlovou střechou, na tuto hmotu navazuje dvojpodlažní část, kde se nachází stodola a je kolmá na hlavní objekt, krov nad stodolou je taktéž sedlový. Vlastní dům má půdorys v kompaktním L tvaru. K rodinnému domu náleži velice malý pozemek, kde je velmi omezený prostor pro zahradu. Barevnostně je dům pojednán ve světlých barvách. Celý objekt je řešen ve dvou odstínech barvy fasády. A to hlavní dominantní hmota v sv. růžové barvě a štuková výzdoba fasády v barvě
bílé. Doplněno o obklad kamenem na soklové části domu.

Rekonstrukce rodinného domu je řešena jako dvojpodlažní, nepodsklepená, se sedlovou střechou. Stávající svislé nosné konstrukce domu jsou z cihelných bloků a z kamene, nově navržené konstrukce poté z plynosilikátových tvárnic Ytong. Stávající stropy jsou hurdisové do ocelových I nosníků, nad části sednice je strop povalový. Nad pokojem v severní části domu se nachází klenutý strop ze třech valených kleneb. Výška tepelné izolace střechy bude posouzena výpočtem. Komínové těleso pro krb v obývacím pokoji je stávající těleso. Venkovní zpevněné plochy jsou stávající, budou předlážděny dlažbou z přírodního kamene a zatravňovací dlažbou určenou pro pojezd automobilů.

Napojení na stávající komunikaci je pomocí samostostatného vjezdu na parcelu. Na pozemku je navržené nekryté venkovní stání pro osobní automobil a garáž. Napojení na technickou infrastrukturu je stávající.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.