Hudba

RD Nová Ves u Protivína

Autor: Ing. arch. Jan Klein
Rok: 2012
Místo: Nová Ves, Protivín
Plocha pozemku: 6.688,5 m2
Zastavěná plocha RD: 221,9 m2
Obestavěný prostor RD: 1.077 m2
Zpevněné plochy: 84,6 m2
Celkem zpevněné plochy: 306,5 m2

Předmětem této projektové dokumentace je novostavba rodinného domu včetně přípojek na inženýrské sítě, zpevněných ploch a oplocení na pozemku Nová Ves u Protivína. Parcela je svažitá se sklonem ke komunikaci, pozemek je bez vzrostlé zeleně a bez oplocení. Parcela je přístupná z místní obecní komunikace.

Jedná se o přízemní částečně podsklepený domek s garáží, zpevněné plochy, přípojky (vedení po parcele) a retenční jímku pro dešťovou vodu, zastřešený sedlovou střechou se sklonem 25°, jednoduchého půdorysu ve tvaru obdélníku o rozměrech 17,80×9,80m. Výška ve hřebeni je u domku 5,54 m. Střešní krytina RD je z betonových tašek barvy červené. Okna budou dřevěná Euro-Okna barvy přírodní. Fasáda bude opatřena fasádní omítkou barvy bílé a šedé. Domek je navržen jako zděný ze systému Porotherm, suterén je zděný z betonových šalovacích tvárnic s železobetonovým stropem. Střecha je sedlová, krov je navržen vazníkový, podhledy sádrokartonové, střešní krytina je betonová KMBeta. Fasáda RD bude opatřena kontaktním tepelně izolačním systémem firmy Caparol s povrchovou úpravou silikonovou strukturovanou omítkou bílé a šedé barvy. Okna budou dřevěná s izolačními trojskly v barvě přírodní. Sokl bude opatřen střednězrnnou soklovou omítkou (např. Capatect Capastone), zdivo suterénu bude opatřeno TI z desek Perimetr s kamenným obkladem.

Stavba RD bude založena na základových pasech z prostého betonu C12/15 (B15) proloženého kamenem. Podkladní beton bude z betonu C16/20 (B20) vyztuženého sítí. Hydroizolace a zároveň izolace proti radonu bude tvořena asfaltovými pásy Foalbit. Veškeré svislé konstrukce (nosné stěny a příčky) jsou navrženy ze systému Porotherm, suterénní nosné zdivo je z betonových šalovacích tvárnic a vodorovná kostrukce stropu je navržena jako železobetonová deska. Zastřešení RD je navrženo sedlovou střechou se sklonem 25°, kde nosnou konstrukci tvoří dřevěný vazníkový krov. Střešní krytina je betonová KM-Beta v barvě červené. Okna budou dřevěná Euro-Okna s izolačními trojskly v barvě přírodní, vnitřní dveře budou laminátové do dřevěných obložkových zárubní, vchodové dveře budou dřevěné, částečně prosklené v barvě přírodní a s bezpečnostním kováním. Fasáda RD bude opatřena kontaktním tepelně izolačním systémem firmy Caparol s povrchovou úpravou silikonovou strukturovanou omítkou bílé a šedé barvy, fasáda suterénu bude opatřena kamenným obkladem. Sokl bude opatřen soklovou střednězrnnou omítkou. Zpevněné plochy – přístupový chodníček a příjezdová cesta ke garáži jsou navrženy z kamenné dlažby. Pozemek bude oplocen, ke komunikaci dřevěným plotem s kamennou podezdívkou a k sousedům ocelovým poplastovaným pletivem.
Podrobné stavební řešení viz technické zpráva ve stavební části PD.

Všechny přípojky se budou provádět před započetím stavby rodinného domu. Přípojka el. energie je zavedena do pilířku v kamenné zdi na hranici parcely, kde bude umístěn elektroměr. Odtud bude přes hlavní rozvaděč (v místnosti 1.01) napojen objekt na elektrickou energii. Vodovod bude napojen na vrtanou studnu na pozemku investora, studna bude zakryta betonovým poklopem, odtud povede do tech. místnosti a zde bude napojen na vnitřní rozvod. Splašková voda bude napojena do domovní ČOV ENVIPUR BC4 s přepadem do zemního filtru a vsakovací drenáže. Dešťová voda bude svedena do retenční nádrže na pozemku investora a odtud přepadem do zemního filtru a vsakovací drenáže, vše je umístěno na pozemcích stavebníka. Pozemek bude napojen sjezdem na místní obecní komunikaci, která přiléhá k severozápadní straně pozemku. Šířka sjezdu 4,0m a vstupní branky 1,0m.

Na pozemku bude garáž, která bude součástí RD. Od vjezdu na pozemek je zřízen sjezd na místní obslužnou komunikaci.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.