Hudba

RD Panská ulice, ČB, rekonstrukce

Autor: Ing. arch. Jan Klein, Ing. arch. Jakub Půbal
Rok: 2016
Místo: Panská ulice, České Budějovice
Plocha pozemku: 182 m2
Zastavěná plocha RD: 146 m2
Obestavěný prostor RD: 1085 m2

a) Zhodnocení staveniště
Pozemek p.č. 225 k.ú. České Budějice 1 se nachází v lokalitě historické zástavby, v samotném centru Českých Budějovic a v těsné návaznosti na náměstí Přemysla Otakara II a na Piaristické náměstí. V rámci zástavby je pozemek obsloužen pomocí komunikace-
Panská ulice. Tvar stavební parcely je obdelníkový s poměrem stran cca 1:4. Rozměr pozemku je cca 6,8x 24,5 m.
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby
Z hlediska urbanistického se nacházíme v území historické zástavby měšťanských domů. Z prostorového a architektonického hlediska je dům součástí jednotné uliční hmoty odpovídající své lokalitě a době vzniku. Dům je dvojpodlažní s obytným podkrovím. Střecha šikmá sedlová, s novými vikýři na sever. Barevnostně je dům pojednán ve stávajících světlých barvách v odstínu zelené s bílými hladkými římsami a šambránami okolo oken a vstupních dveří. Výrazným prvkem uliční fasády jsou okenice ve štítě, tyto okenice budou zrenovovány a zachovány.
c) Dispoziční řešení stavby
Dispozice domu je komplet přeřešena pro současné potřeby majitele. V prvním podlaží je navržen univerzální prostor pro kavárnu, bistro, pekárnu či podobný provoz. Hlavní odbytový prostor je doplněn o samostané zázemí, přípravnu, prostor pro odpady a toalety. Dvorek je využit pro další možnost posezení, je navržena zimní zahrada s posuvnými stěnami, což umožňuje v letních měsících dokonalou návaznost interiéru na exteriér. Vzhledem k místním výškovým poměrům a stávajícímu stavu dvorku a celkovému konceptu je dvorek navržen jako terasovitá zahrada. Na terase se nachází další možnost sezení. V druhém nadzemním podlaží jsou dva samostatné dvoupokojové byty, přistupné z podesty schodiště. Z podesty je přístupná i technická místnost. V obytném podkroví se nachází dva obytné pokoje s koupelnami.
d) Stavebně technické řešení
Rekonstrukce rodinného domu je řešena jako dvojpodlažní, se sedlovou střechou. Stávající svislé nosné konstrukce domu jsou ze zdiva smíšeného – kámen a cihla plná pálená, nově navržené konstrukce v 1. a 2. NP poté z plynosilikátových tvárnic Ytong a v podkroví ze systémových sádrokartonových příček. Stávající stropy jsou cihelné klenuté a dřevěné trámové. Podkroví bude zatepleno vrstvou tepelného izolantu mezi a nad krokve. Střední část domu, která z historického hlediska plnila funkci rozpěry dvou původních objektů, bude vybourána, čímž vznikne prostor pro úpravu dispozice dle současných požadavků. Celková stabilita nosných konstrukcí nebude porušena a jako náhrada
vybouraných opěrných konstrukcí jsou navržena nová ztužení v úrovni stropu 2.NP. Stávající schodiště byla vyhodnocena jako tvarově nevhodná a jsou nahrazena novými. Podlahy v přízemí budou také nově doplněny o vrstvu tepelného izolantu. K domu bude provedena přístavba formou zimní zahrady. Bude upraven stávající dvorek na terasovitou zahrádku s venkovním krytým sezením.
e) Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu
Napojení na technickou infrastrukturu je stávající. K domu nepřipadá kryté parkovací stání na parcele.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.