Hudba

RD Praha Horoměřice

Autor: Ing. arch. Jan Klein, Ing. Martin Píchal
Rok: 2017
Místo: Praha, Horoměřice
Plocha pozemku: 1.075 m2
Zastavěná plocha RD: 225,67 m2
Zastavěná plocha krytého stání: 55 m2
Zatravňovací dlažba: 9,61 m2

Předmětem projektové dokumentace je novostavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami. Novostavba rodinného domu je situována v pražské části Horoměřice. Pozemek je zpřístupněn z místní přilehlé komunikace. Pozemek má víceméně obdélníkový tvar o rozměrech cca 27 m x 42 m. Pozemek je rovinný bez vetších nerovností. Pozemek není stíněn od stávajících rodinných domů.

Z hlediska urbanistického se nacházíme v území, které je určeno převážně k zástavbě nízkopodlažních a vícepodlažních rodinných domů. Hlavní hmota objektu je navržena jako klasický dvojpodlažní objekt s typickou valbovou střechou se sklonem 15°. Objekt má moderní vzhled a je pojednaný pro mladou rodinu. Z hlavní hmoty objektu vystupuje na severní straně pozemku kryté stání z ocelové kosntrukce, pro celkem 4 OA (na vlastním pozemku). Kryté stání je řešeno z lehké konstrukce s plochou střechou. Před objektem rodinného domu je vytvořena zpevněná zatravňovací dlažba, jako prostor pro zajíždění pod kryté parkovací stání. Na pozemku investora se tak zajistí celkem 4 parkovací stání pro 4 OA. Z prostorového a architektonického hlediska je objekt navržen do celkové výšky 8 m nad upravený terén. Hlavní hmotna dvojpodlažního objektu je navržena v bílé barvě společně s černou střešní krytinou, vystupující jednopodlažní část krytého stání je navržena z částečně šedé antracitové barvy. Velká část objektu je maximálně prosklena velkými portálovými okny, které vedou do zahrady, orientované na jih. Na parcele je objekt umístěn co nejblíže k severní straně pozemku tak, aby bylo dostatečné místo pro zahradu. Objekt bude řešen ve dvou barevných variantách, hlavní hmota objektu je bílá, doplněna o světle šedé plochy.

Základním materiálem nosných obvodových konstrukcí je zdivo z keramických tvárnic POROTHERM. Vnitřní nenosné příčky jsou taktéž navrženy systémem POROTHERM. Obvodový plášť bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem o tloušťce minimálně 160mm. Střešní konstrukce hlavní hmoty objektu bude izolována minerální vatou, ostatní konstrukce střechy budou izolovány tepelnou izolací EPS 100S. Podlaha na terénu bude zateplena tepelnou izolací EPS 100S, tl. stanovena dle výpočtu. Střešní konstrukce bude řešena jako valbová o sklonu 15° s černou krytinou KM BETA, doplňková jednopodlažní stavba krytého stání je navržena s plochou střechou. Střešní konstrukce je navržena s vodotěsným podstřeším pro nízký sklon střechy a je odvodněna pomocí střešných žlabů a svodů ty jsou svedeny po fasádě a napojeny na retenční nádrž na pozemku investora. Výplně otvorů budou osazené izolačním trojsklem tak, aby byla zajištěna hluková pohoda uvnitř objektu v závislosti na hlukovém pásmu letiště Praha. Zdivo bude omítnuto bílou barvou v kombinaci s šedou antracitovou barvou. Vytápění objektu bude řešeno pomocí plynového kotle a krbu na tuhá paliva. Konstrukčně je objekt navržen na celkou výšku cca 7,7m, aby byl splněn požadavek do 8,0m výšky dle regulativ.

Napojení na stávající komunikaci je pomocí samostatného vjezdu přilehlého rodinného domu. Na pozemku budou vytvořena parkovací stání pro 4 OA. Napojení na technickou infrastrukturu bude součástí dalšího stupně PD.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.