Hudba

RD Stromovka 2

Autor: Ing. arch. Jan Klein
Rok: 2015
Místo: Stromovka, České Budějovice
Terén: Rovinný
Plocha pozemku: 514 m2
Zastavěná plocha RD: 170 m2
Obestavěný prostor RD: 918 m2
Zpevněné plochy: 116 m2

Pozemek se nachází v lokalitě se stávající zástavbou rodinných domů v blízkosti lesoparku Stromovka. V rámci zástavby je
pozemek obsloužen pomocí místní komunikace U Stromovky. Tvar stavební parcely je obdelníkový s poměrem stran cca 1:2.

Z hlediska urbanistického se nacházíme v území stávající zástavby rodinných domů. Z prostorového a architektonického hlediska je rozdělen na dvě základní hmoty. Hlavní hmota domu je navržena jako dvojpodlažní s plochou střechou, na tuto hmotu navazuje jednopodlažní hmota – garáž, střecha nad garáží plnila funkci pochozí terasy. Nyní je však vzhledem k orientaci do ulice uvažována jako nepochozí střecha. Vlastní dům má půdorys v kompatkním tvaru obdelníku. Na parcele je umístěn co nejblíže k severní hranici pozemku, tak, aby byl dostatečný prostor pro zahradu. Barevnostně je dům pojednán ve světlých barvách. Celý objekt je řešen ve dvou odstínech barvy fasády. A to
hlavní dominantní hmota v bílé, garáž pak ve světle šedé. Doplněno o obklad dřevem.

Rekonstrukce rodinného domu je řešena jako dvojpodlažní, nepodsklepená, s plochou střechou. Stávající svislé nosné konstrukce domu jsou z cihelných bloků Týn, nově navržené konstrukce poté z plynosilikátových tvárnic Ytong. Obvodové nosné zdivo bude zatepleno kontaktně tepelnou izolací dle dalších výpočtů. Stávající stropy jsou hurdisové do ocelových I nosníků. Výška tepelné izolace střechy bude taktéž posouzena výpočtem. Komínové těleso pro krb v obývacím pokoji je navrženo ze systému Schiedel Kerastar. Venkovní
zpevněné plochy jsou stávající, budou předlážděny dlažbou z přírodního kamene a zatravňovací dlažbou určenou pro pojezd automobilů.

Napojení na stávající komunikaci je pomocí samostostatného vjezdu na parcelu automaticky otevíravou jednokřídlou posuvnou branou. Na pozemku je navržené nekryté venkovní stání pro osobní automobil a garáž.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.