Hudba

Projekční a inženýrská činnost.

Projekční činnost

PŘÍPRAVA ZAKÁZKY

 • analýza zakázky a staveniště
 • specifikace potřebných podkladů a průzkumů
 • specifikace potřebných prací a profesí

NÁVRH STAVBY

 • analýza podkladů ( technologie, energetika, statika )
 • zpracování konceptu řešení, studií, skic ve variantách
 • odsouhlasení cílových představ se zákazníkem
 • objasnění všech souvislostí ( urbanistické, funkční, estetické )
 • konzultace s veřejnoprávními orgány a organizacemi
 • předběžný odhad nákladů stavby
 • vypracování 3D návrhu – vizualizace – utvoří dokonalou představu
 • možnost zpracování fyzického modelu v libovolném měřítku

VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

 • vypracování základních náležitostí a dokumentace stavby, přikládaných k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby na základě zpracovaných podkladů
 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního rozhodnutí
 • obstarání rozhodnutí o umístění stavby
 • shrnutí výsledků a zapracování podmínek rozhodnutí o umístění stavby do návrhu stavby

VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

 • stanovení podmínek pro dodržení souladu dokumentace s předprojektovými fázemi
 • vypracování dokumentace stavby, přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení
 • obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných k vydání stavebního povolení
 • obstarání stavebního povolení
 • zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace

VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

 • autorský dozor projektanta nad dodržením architektonické a celkové koncepce podle již zpracované dokumentace
 • vypracování dokumentace pro provedení stavby dalším propracováním dokumentace z předchozí fáze
 • obstarávání projektových podkladů od dodavatelů přicházejících v úvahu

DALŠÍ ČINNOSTI

 • návrhy interiérů občanských a bytových staveb
 • návrhy zahradnických úprav okolí staveb
 • zpracování projektové dokumentace na počítači v CAD-formátu
 • vypracování fyzického modelu pro prezentaci záměru

 

Inženýrská činnost :

ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A KOMUNIKACE S ÚŘADY

 • zprostředkování a zajištění stavebního povolení , územního řízení či stavebního ohlášení
 • komunikace s úřady a všemi dotčenými orgány
 • zajištění potřebných podkladů a vyjádření

VYPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO VYHLEDÁNÍ DODAVATELE STAVBY

 • zpracování podkladů pro nabídkové řízení

SPOLUPRÁCE PŘI ZADÁNÍ REALIZACE STAVBY DODAVATELI

 • spolupráce při získávání a vyhodnocení nabídek
 • vypracování podkladů pro uzavření smlouvy na dodávku stavby

SPOLUPRÁCE PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

 • autorský dozor projektanta
 • technický dozor investora

SPOLUPRÁCE PO DOKONČENÍ STAVBY

 • spolupráce při kolaudačním řízení
 • dohled nad odstraňováním kolaudačních závad
 • spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby
 • zajištění fotografické a video dokumentace

PORADENSKÁ ČINNOST

 • návrh smluv týkajících se výstavby a nemovitostí
 • vypracování analýz pro optimalizaci stavebních materiálů nebo technologií
 • analýzy poruch a poškození objektu, návrh optimální technologie opravy poruchy

 

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.